8XBET

8XBET

Lịch thi đấu Vòng Loại World Cup Châu Á sắp tới

 • Thứ Năm, Ngày 05/09/2024
 • 17:00 - 05/09
  Iran
  VS
  Kyrgyzstan
 • 17:00 - 05/09
  Qatar
  VS
  United Arab Emirates
 • 17:00 - 05/09
  Uzbekistan
  VS
  North Korea
 • 17:00 - 05/09
  South Korea
  VS
  Palestine
 • 17:00 - 05/09
  Iraq
  VS
  Oman
 • 17:00 - 05/09
  Jordan
  VS
  Kuwait
 • 17:00 - 05/09
  Japan
  VS
  China
 • 17:00 - 05/09
  Australia
  VS
  Bahrain
 • 17:00 - 05/09
  Saudi Arabia
  VS
  Indonesia
 • Thứ Ba, Ngày 10/09/2024
 • 17:00 - 10/09
  United Arab Emirates
  VS
  Iran
 • 17:00 - 10/09
  Kyrgyzstan
  VS
  Uzbekistan
 • 17:00 - 10/09
  North Korea
  VS
  Qatar
 • 17:00 - 10/09
  Oman
  VS
  South Korea
 • 17:00 - 10/09
  Palestine
  VS
  Jordan
 • 17:00 - 10/09
  Kuwait
  VS
  Iraq
 • 17:00 - 10/09
  Bahrain
  VS
  Japan
 • 17:00 - 10/09
  China
  VS
  Saudi Arabia
 • 17:00 - 10/09
  Indonesia
  VS
  Australia
 • Thứ Năm, Ngày 10/10/2024
 • 17:00 - 10/10
  Qatar
  VS
  Kyrgyzstan
 • 17:00 - 10/10
  Uzbekistan
  VS
  Iran
 • 17:00 - 10/10
  United Arab Emirates
  VS
  North Korea
 • 17:00 - 10/10
  Iraq
  VS
  Palestine
 • 17:00 - 10/10
  Jordan
  VS
  South Korea
 • 17:00 - 10/10
  Oman
  VS
  Kuwait
 • 17:00 - 10/10
  Australia
  VS
  China
 • 17:00 - 10/10
  Saudi Arabia
  VS
  Japan
 • 17:00 - 10/10
  Bahrain
  VS
  Indonesia
 • Thứ Ba, Ngày 15/10/2024
 • 17:00 - 15/10
  Iran
  VS
  Qatar
 • 17:00 - 15/10
  Uzbekistan
  VS
  United Arab Emirates
 • 17:00 - 15/10
  Kyrgyzstan
  VS
  North Korea
 • 17:00 - 15/10
  South Korea
  VS
  Iraq
 • 17:00 - 15/10
  Jordan
  VS
  Oman
 • 17:00 - 15/10
  Palestine
  VS
  Kuwait
 • 17:00 - 15/10
  Japan
  VS
  Australia
 • 17:00 - 15/10
  Saudi Arabia
  VS
  Bahrain
 • 17:00 - 15/10
  China
  VS
  Indonesia
 • Thứ Năm, Ngày 14/11/2024
 • 18:00 - 14/11
  Qatar
  VS
  Uzbekistan
 • 18:00 - 14/11
  United Arab Emirates
  VS
  Kyrgyzstan
 • 18:00 - 14/11
  North Korea
  VS
  Iran
 • 18:00 - 14/11
  Iraq
  VS
  Jordan
 • 18:00 - 14/11
  Oman
  VS
  Palestine
 • 18:00 - 14/11
  Kuwait
  VS
  South Korea
 • 18:00 - 14/11
  Australia
  VS
  Saudi Arabia
 • 18:00 - 14/11
  Bahrain
  VS
  China
 • 18:00 - 14/11
  Indonesia
  VS
  Japan
 • Thứ Ba, Ngày 19/11/2024
 • 18:00 - 19/11
  United Arab Emirates
  VS
  Qatar
 • 18:00 - 19/11
  Kyrgyzstan
  VS
  Iran
 • 18:00 - 19/11
  North Korea
  VS
  Uzbekistan
 • 18:00 - 19/11
  Oman
  VS
  Iraq
 • 18:00 - 19/11
  Palestine
  VS
  South Korea
 • 18:00 - 19/11
  Kuwait
  VS
  Jordan
 • 18:00 - 19/11
  Bahrain
  VS
  Australia
 • 18:00 - 19/11
  China
  VS
  Japan
 • 18:00 - 19/11
  Indonesia
  VS
  Saudi Arabia
 • Thứ Năm, Ngày 20/03/2025
 • 18:00 - 20/03
  Iran
  VS
  United Arab Emirates
 • 18:00 - 20/03
  Qatar
  VS
  North Korea
 • 18:00 - 20/03
  Uzbekistan
  VS
  Kyrgyzstan
 • 18:00 - 20/03
  South Korea
  VS
  Oman
 • 18:00 - 20/03
  Iraq
  VS
  Kuwait
 • 18:00 - 20/03
  Jordan
  VS
  Palestine
 • 18:00 - 20/03
  Japan
  VS
  Bahrain
 • 18:00 - 20/03
  Australia
  VS
  Indonesia
 • 18:00 - 20/03
  Saudi Arabia
  VS
  China
 • Thứ Ba, Ngày 25/03/2025
 • 18:00 - 25/03
  Iran
  VS
  Uzbekistan
 • 18:00 - 25/03
  Kyrgyzstan
  VS
  Qatar
 • 18:00 - 25/03
  North Korea
  VS
  United Arab Emirates
 • 18:00 - 25/03
  South Korea
  VS
  Jordan
 • 18:00 - 25/03
  Palestine
  VS
  Iraq
 • 18:00 - 25/03
  Kuwait
  VS
  Oman
 • 18:00 - 25/03
  Japan
  VS
  Saudi Arabia
 • 18:00 - 25/03
  China
  VS
  Australia
 • 18:00 - 25/03
  Indonesia
  VS
  Bahrain
 • Thứ Năm, Ngày 05/06/2025
 • 17:00 - 05/06
  Qatar
  VS
  Iran
 • 17:00 - 05/06
  United Arab Emirates
  VS
  Uzbekistan
 • 17:00 - 05/06
  North Korea
  VS
  Kyrgyzstan
 • 17:00 - 05/06
  Iraq
  VS
  South Korea
 • 17:00 - 05/06
  Oman
  VS
  Jordan
 • 17:00 - 05/06
  Kuwait
  VS
  Palestine
 • 17:00 - 05/06
  Australia
  VS
  Japan
 • 17:00 - 05/06
  Bahrain
  VS
  Saudi Arabia
 • 17:00 - 05/06
  Indonesia
  VS
  China
 • Thứ Ba, Ngày 10/06/2025
 • 17:00 - 10/06
  Iran
  VS
  North Korea
 • 17:00 - 10/06
  Uzbekistan
  VS
  Qatar
 • 17:00 - 10/06
  Kyrgyzstan
  VS
  United Arab Emirates
 • 17:00 - 10/06
  South Korea
  VS
  Kuwait
 • 17:00 - 10/06
  Jordan
  VS
  Iraq
 • 17:00 - 10/06
  Palestine
  VS
  Oman
 • 17:00 - 10/06
  Japan
  VS
  Indonesia
 • 17:00 - 10/06
  Saudi Arabia
  VS
  Australia
 • 17:00 - 10/06
  China
  VS
  Bahrain

Lịch thi đấu của giải Vòng Loại World Cup Châu Á năm 2023-2025

X

8XBET

X

8XBET

X

8x